1
1

  Objednávka  Naše služby si môžete objednať aj online prostredníctvom tohto jednoduchého online formulára. Uvádzame aj ceny za najčastejšie služby:

   

  Košice mesto: 20,00 € / 1hod
  Mimo mesta: 0,60 € / 1 km
  Za každú ďalšiu zastávku účtujeme: 10,00 €
  Sťahovanie (auto + dvaja pracovníci): 45,00 € / 1 hod.
  Náklad nad 1 tonu: 25,00 € / 1 hod.
  Odvoz na zberný dvor: 20,00 / 1 hod.

  Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Cenník platí od 1. mája 2015.

   

  Účtovaná je každá začatá hodina. Nákladka a výkladka tovaru nie je zahnutá v cene prepravy.

  Pri jazdách v zahraničí sa k cene za dopravu pripočítavajú poplatky za diaľnice, za parkovné a ostatné podobné výdaje, ktoré bolo potrebné uhradiť.

  Pre zlé skúsenosti s platbami na faktúru sa platba za dopravu uhrádza v hotovosti po odvezení tovaru u šoféra.


         Údaje označené * sú povinné.