1
1

    Všeobecné vyhlásenie
    Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Patrik Šuran - PS Trans (ďalej len PS Trans). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. PS Trans zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.    PS Trans si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


    Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom PS Trans alebo tretích strán zmluvne viazaných s PS Trans. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom PS Trans.


    Všetky osobné údaje získava PS Trans od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.